Diagnostika FVE

Diagnostika panelů fotovoltalických elektráren

Nabízíme diagnostiku a kontrolu fotovoltaických elektráren pomocí termokamery.
Provádíme snímkování všech jejích částí tj. panelů, měničů, rozvodných skříní,
transformátorů. Pomocí termokamery zjistíme místa s odlišnou teplotou -
teplotní anomálií, které je možné následně vyhodnotit. U panelů je třeba určit
zda všechny správně pracují, protože jeden vadný panel ve stringu pak snižuje
výkon celé této větve a způsobuje tím nižší výrobu a ekonomickou ztrátu. 
Může se jednat o přepálené pojistky, špatné konektory, špatně funkční části
panelů atd. Termokamerou lze snímkovat i měniče či rozvodné skříně, kde lze
identifikovat přehřívání jednotlivých částí, které mohou vyústit např. ve
zkrat. atd. Cenovou nabídku na snímkování děláme individuálně dle velikosti FVE
(počtu panelů), typu instalace - pozemní x střešní, počtu řad panelů nad sebou
a možnosti přístupu k panelům, aby snímkování probíhalo v podmínkách,
které zajistí co možná nejobjektivnější výsledek. Panely s nalezenou
odchylkou označujeme do kopie PD FVE, přidáme jeho termosnímek a panel
dohodnutou formou fyzicky označíme.


.

Zajistíme  pro vás kvalitní, odbornou, pravidelnou nebo jednorázovou diagnostiku solárních panelům a detekujeme vadné části solárních panelů ,navrhneme a případně zajistíme opravu.

Diagnostiku FVE objednávejte zde.